Αντικείμενα από μέταλλο

Αντικείμενα από μέταλλο | Διπλούς Πέλεκυς
Αντικείμενα από μέταλλο | Διπλούς Πέλεκυς
Αντικείμενα από μέταλλο | Διπλούς Πέλεκυς
Αντικείμενα από μέταλλο | Διπλούς Πέλεκυς
Αντικείμενα από μέταλλο | Διπλούς Πέλεκυς

Φιγούρες από μπρούτζο η αλουμίνιο τοποθετημένες σε ξύλινη βάση.

Διακοσμητικά αντικείμενα από μέταλλο.

© 2016 Διπλούς Πέλεκυς | Developed by iSoftCloud | Credits